Truyền sức sống cho không gian học tập với các sắc màu bờ biển

Sử dụng màu trắng sáng và xanh dương lạnh để tăng cường ánh sáng tự nhiên.