Truyền sinh khí cho tường gạch bằng màu xanh dương đậm

Sử dụng màu mạnh tạo tương phản giữa các mảng tường trơn để có được nét táo bạo.