Thêm nét tinh tế bằng các màu trung tính lạnh

Kết hợp xanh dương lạnh với màu trắng để có được vẻ tối giản, phong cách.