Thêm nét tinh tế bằng các màu trung tính lạnh

Kết hợp xanh dương lạnh với màu trắng để có được vẻ tối giản, phong cách.

Fetching the data, plz wait..