Thêm màu sắc cho phòng chức năng

Hãy dùng màu nhấn sáng để làm căn phòng bếp trắng trơn trở nên sinh động.

Fetching the data, plz wait..