Thêm hiệu ứng cho phòng trẻ em với màu xanh nõn chuối

Hãy thả sức nghịch ngợm với màu sắc và hình khối sử dụng cho một phòng trẻ em.

Fetching the data, plz wait..