Thêm điểm nhấn vàng chanh chói lọi vào gam trầm của ghi sẫm

Điểm tô cho màu ghi đá lạnh bằng vẻ sắc nét của màu vàng chanh.