Thêm ấm áp cho kim loại lạnh với màu cam

Bề mặt kim loại mạ bóng sáng lấp lánh cạnh màu cam gỉ.