Tạo thông điệp với màu vàng vỏ chanh

Dùng màu sắc tương phản để biến chiếc giá treo tường thành vật chủ đạo.