Tạo sự tương phản giữa những bề mặt cứng với những màu sắc ngọt ngào

Màu sắc tươi sáng sẽ làm cho khoảng không mang tính công nghiệp trở nên mềm mại.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...