Tạo sự nổi bật với những sọc ngang

Một bức tường sọc dưa to bản sơn màu trung tính ấm sẽ thu hút mọi ánh nhìn.

Fetching the data, plz wait..