Tạo một phòng bếp sáng sủa và dễ chịu

Màu xanh lá cây kết hợp với màu gỗ và xanh da trời sẽ tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên.