Tạo bất ngờ cho lối vào nhà bằng màu vàng

Sơn tiền sảnh từ sàn lên đến tận trần bằng một sắc vàng tươi mát.