Sử dụng sự tương phản để tạo kịch tính và chiều sâu

Các điểm nhấn sẫm màu tạo thêm chiều sâu cho tường nền màu trung tính nhạt.