Sử dụng sự tương phản để tạo kịch tính và chiều sâu

Các điểm nhấn sẫm màu tạo thêm chiều sâu cho tường nền màu trung tính nhạt.

Fetching the data, plz wait..