Sử dụng màu mận đậm để tạo sự trang nhã mang tính thời đại

Sử dụng sắc tím đậm làm nổi bật đại sảnh chính dẫn vào nhà.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...