Sáng tạo với các không gian góc

Dùng màu sắc nhấn mạnh một không gian góc khiến căn phòng thú vị hơn.