Phối xanh lá rực rỡ với xanh mòng két tươi

Tạo thông điệp với những bức tường xanh lá đậm và sàn nhà xanh mòng két.

Fetching the data, plz wait..