Sử dụng màu tối thiểu để đạt hiệu ứng tối đa

Chỉ một nét phớt hồng sẽ tạo một thông điệp táo bạo trong khu vực phòng khách này.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...