Làm sống động sắc ghi xám với màu xanh lá tương phản

Truyền năng lượng cho màu ghi tiện dụng với những vệt màu xanh lá sống động.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...