KỸ NĂNG TƯ VẤN MÀU SẮC

Khóa học được thiết kế để trang bị kiến thức thực tế mang tính áp dụng cao để sau khóa học, học viên có đủ kiến thức để áp dụng vào việc tư vấn màu sắc đến khách hàng một cách hiệu quả. Khóa học gồm 2 phần chính:

Tìm hiểu các kiến thức nền tảng của màu sắc

  • Các nguyên tắc phối màu
  • Cây màu Dulux

Tìm hiêu cụ thể các tình huống tư vấn màu sắc:

  • Các tình huống tư vấn thường gặp
  • Các công cụ ứng dụng

Lưu ý: Chúng tôi sẽ xác nhận bài kiểm tra của quý khách trong vòng 7 ngày, nếu kết quả chính xác >80%, bạn sẽ được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học online từ Học Viện Đào Tạo Dulux

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...