Khiến màu xanh đen đậm thêm phấn chấn với những điểm nhấn vàng

Thêm ánh vàng lấp lánh vào màu xanh đen đậm để tạo cảm giác vương giả.

Fetching the data, plz wait..