Kết hợp nó với một trần nhà chủ đạo sáng màu

Làm sáng không gian bằng cách sử dụng tông màu mù tạc cho trần tiền sảnh.

Fetching the data, plz wait..