Kết hợp các màu sắc để tạo hiệu ứng độc đáo

Những sọc tím và ghi xám tạo nên một không khí đầy tâm trạng.

Fetching the data, plz wait..