Giữ không gian tự nhiên với một phòng ăn màu xanh lá

Kết hợp màu xanh lá đậm với ghi nhạt mát mắt để tạo đường nét hiện đại.