Dùng màu nhẹ tạo ấn tượng mạnh

Chơi đùa với màu sắc bằng cách điểm thêm chút màu cam tươi sáng.