Đưa ra một thông điệp với màu xanh mòng két

Những sắc thái xanh dương đậm của màu mòng két và ghi xám tạo cảm giác kịch tính.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...