Đưa ra một thông điệp với màu xanh mòng két

Những sắc thái xanh dương đậm của màu mòng két và ghi xám tạo cảm giác kịch tính.