Đưa cảm giác yên bình vào nhà với màu xanh lá nhạt

Tạo cảm giác yên bình trong phòng ngủ bằng các màu xanh lá thanh bình.